Persoonsgegevens die worden verwerkt

At MarRie’s kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u een reservering heeft gedaan bij At MarRies, en/of omdat u zelf bij het invullen van een contactformulier of het leggen van contact via een e-mailbericht aan At MarRie’s verstrekt. At MarRie’s kan de volgende persoonsgegevens verwerken middels het gebruik van deze website:

 

– uw voor- en achternaam
– uw adresgegevens
– uw telefoonnummer
– uw e-mailadres

 

Waarom At MarRie’s gegevens nodig heeft

At MarRie’s verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan At MarRie’s uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een met uw gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de realisatie van een website of media uiting.

 

Hoe lang At MarRie’s gegevens bewaart

Uw geregistreerde gegevens worden uit het bestand van At MarRie’s gewist dan wel verwijderd uiterlijk 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst. In het geval van een onderhoudsovereenkomst worden uw persoonsgegevens bewaard voor de duur van deze overeenkomst en uiterlijk 12 maanden na afloop van deze overeenkomst verwijderd.

 

Delen met anderen

At MarRie’s verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, met uitzondering van gevallen waarin wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Als u uw gegevens achterlaat door middel van het invullen van het contactformulier, dan worden uw persoonsgegevens gebruikt om aan uw verzoek/vraag te voldoen. De gegevens die u invult bij het contactformulier worden anoniem bijgehouden en deelt At MarRie’s niet met derden, met uitzondering van gevallen waarin wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van At MarRie’s worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. At MarRie’s gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

At MarRie’s maakt ook gebruik van Hotjar. Dit is een technologische dienst die At MarRie’s helpt om de ervaringen en behoeften van gebruikers van deze website beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd er wordt doorgebracht op welke pagina’s en hoe vaak op welke links wordt geklikt). Dit stelt At MarRie’s in staat om de eigen website en diensten te verbeteren. At MarRie’s maakt enkel gebruik van Hotjar voor analytische doeleinden. Hotjar slaat informatie op in een geanonimiseerd gebruikersprofiel. De gegevens worden na 6 maanden verwijderd. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar.

 

Google Analytics

At MarRie’s maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van At MarRie’s bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen worden geanonimiseerd. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan At MarRie’s te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. At MarRie’s heeft hier geen invloed op. At MarRie’s heeft Google geen toestemming gegeven om via At MarRie’s verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@atmarries.nl At MarRie’s zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

U hebt het recht om te verzoeken de registratie van een onjuist gegeven te wijzigen in registratie van het juiste gegeven. In geval van een verzoek om wijziging van een door een ander dan de cliënt(e) verstrekt gegeven, is At MarRie’s eerst dan tot correctie gehouden wanneer die ander schriftelijk aan At MarRie’s kenbaar heeft gemaakt een onjuist gegeven verstrekt te hebben.

Wilt u een schriftelijk overzicht van uw verwerkte persoonsgegevens ontvangen, dan is At MarRie’s gerechtigd u een vooraf te betalen redelijk bedrag voor gemaakte kopieerkosten in rekening te brengen.

 

Indien niet binnen 4 weken op een verzoek om inzage, correctie of verwijdering is gereageerd, staat cliënt(e) op grond van het Klachtreglement van At MarRie’s de mogelijkheid open een klacht bij de directeur van At MarRie’s in te dienen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het College Bescherming persoonsgegevens (Postbus 93.374, 2509 AJ Den Haag / www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) om bemiddeling te vragen.

 

Beveiligen

At MarRie’s neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van At MarRie’s maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door At MarRie’s verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met At MarRie’s op via info@atmarries.nlwww.atmarries.nl is een website van At MarRie’s.

 

At MarRie’s is als volgt te bereiken:

Post– en vestigingsadres: H.W. Iordensweg 130A 7384 AK Wilp (Posterenk)
Telefoon: 0570 – 63 84 75
E-mailadres: info@atmarries.nl